Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Tự Nhiên, Ninh Sở, Chương Dương, Dũng Tiến, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

1. Tên tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam.

Địa chỉ: Số 4/A13, Khu đô thị Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.3984 2728.

2. Giá khởi điểm, bước giá, phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá của các thửa đất: Chi tiết khách hàng xem, và được in, tải miễn phí Hồ sơ mời đấu giá, phương án bán đấu giá tại các trang điện tử: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/ và   http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn/.

3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ:

- Thời gian tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 20/4/2017.

- Người tham gia đấu giá tham khảo qua 02 hình thức:

+ Trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (Bên trong UBND huyện);

+ Tại các trang điện tử (được in và tải miễn phí): http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/ và   http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn/.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, thu tiền phí tham gia và tiền đặt trước:

a. Thời gian: Khách hàng nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian 02 ngày từ  8h00’ ngày 22/5/2017 đến 17h00 ngày 23/5/2017 (giờ hành chính).

b.  Phương thức nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín: Từ 8h00 ngày 22/5/2017 đến 17h00 ngày 23/5/2017 (giờ hành chính).

- Nộp chuyển khoản: Tên tài khoản: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín. Tài khoản số: 3591.0.9079874.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thường Tín.

Nội dung: (Tên người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Tự Nhiên (hoặc xã Ninh Sở….), huyện Thường Tín, Hà Nội.

c. Phương thức nộp hồ sơ theo 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín.

- Gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ: Chi nhánh phát triển quỹ đất Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm thăm thực địa:

Ngày 24/5/2017 người tham gia đấu giá thăm hiện trạng các lô đất đấu giá tại các xã: Tự Nhiên, Ninh Sở, Chương Dương, Dũng Tiến, thị trấn Thường Tín. Sáng từ 9h00’ đến 11h30’ (Có cán bộ Chi nhánh PTQĐ Thường Tín hướng dẫn tại chỗ).

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không phải thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

6. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá:  Ngày 24/5/2017 tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: 8h30’ ngày 26/5/2017 (Thứ Sáu), tại Hội trường Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín.

Lưu ý:

* Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ chứng từ nộp phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan theo quy định của Phương án đấu giá đã được phê duyệt;

* Các trường hợp chuyển khoản sau 17h00 ngày 23/5/2017 và Hồ sơ đăng ký gửi qua hình thức thư đảm bảo chuyển tới sau 17h00 ngày 23/5/2017, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ đó.