Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tại Khu đấu giá QSD đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 18 thửa đất tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, bao gồm các thửa: BT4-15 (giá khởi điểm: 24,7 triệu đồng/ m2; tiền đặt trước: 650 triệu đồng), TT6-5, TT-9, TT6-10, TT6-11, từ TT6-14 tới TT6-19, từ TT6-23 tới TT6-26, TT6-31, TT6-33 (giá khởi điểm: 25,9 triệu đồng/ m2; tiền đặt trước: 300 triệu đồng) và TT6-40 (giá khởi điểm: 30,6 triệu đồng/ m2; tiền đặt trước: 450 triệu đồng).

2. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ bộ hồ sơ cho 01 thửa đất.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14 giờ 00', ngày 19/6/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Trì.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 14 giờ 00', ngày 12/6/2018 tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thanh Trì.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng kí, thời gian mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, nộp hồ sơ:

- Thời gian mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày 29/5/2018 tới 11 giờ 00 phút, ngày 18/6/2018 trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật.

- Đăng ký đấu giá bằng nộp đơn tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thanh Trì hoặc gửi đơn qua đường bưu điện.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/6/2018 tới trước 11 giờ 00 phút, ngày 18/6/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước Thanh Trì.

Mọi thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì - Địa chỉ: 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. ĐT: 02436815411 và Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Địa chỉ: Số 49 Đường Văn Cao, Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234.