Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588     ĐT: 02106 266 699 - 02106 555 556

Mb: Đường dây nóng Công ty Đấu giá Group: 0886 886 333 - 0995 999 899

Tài khoản tại: Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 2700 20100 6868

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy, Khu Phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí đấu giá: Quyền sử dụng các ô đất ở đô thị, tại Khu Ao San (Sân Vận Động cũ), thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ, như sau: 

TT

Số ô đất

Diện tích m2

Giá khởi điểm đồng/m2

Tiền đặt trước đồng/ô

Bướcgiá

đồng/m2

Tiền hồ sơ

(đồng/ 1hồ sơ)

1

Từ ô số 15 đến ô số 18

118,0

2.800.000

50.000.000

50.000

200.000

2

Ôsố 19, ô số 20, ô số 27

118,0

2.500.000

50.000.000

50.000

200.000

3

Ô số 46

125,0

2.500.000

50.000.000

50.000

200.000

4

Từ ô số 52 đến ô số 58và từ ô số 60 đến ô số 71

125,0

3.000.000

50.000.000

50.000

200.000

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18, 19, 20/12/2017, tại Khu Ao San (Sân Vận Động cũ), thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 21/12/2017, tại Công ty Group hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Thủy; UBND thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy.

6. Tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 21/12/2017, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group số 2700 20100 6868, tại Agribank - CN tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 21/12/2017, tại Công ty Đấu giá Group hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Thủy; UBND thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 22/12/2017, tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc UBND huyện Thanh Thủy (Đ/c Hải 01688 976 048) hoặc UBND TT Thanh Thủy (Đ/c Chương 01672 516 196).