Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai thông báo đấu giá QSD đất tại 19 ô đất khu Đường chợ dưới 2, thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội như sau:

1. Tài sản bán đấu giá, GKĐ, TĐT, tiền mua hồ sơ:

* Khu Đường chợ dưới 2, thôn My Hạ, xã Thanh Mai:

+ Nhóm 1: Gồm 9 ô đất. GKĐ: 7.000.000 đ. TĐT: 120.000.000 đ.

+ Nhóm 2: Gồm 10 ô đất. GKĐ: 6.500.000 đ. TĐT: 110.000.000 đ.

* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ.

2. Thời gian , địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08h00, ngày 16/7/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Oai.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai vào 05/7/2018; 06/7/2018.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 28/6/2018 đến 17h00, ngày 12/7/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/7/2018 đến hết ngày 12/7/2018 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. Điện thoại: 024 33242168.Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Điện thoại: 0243.2115234.