Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá tại huyện Thanh Oai: (1) Khu Điếm Tổng, thôn Quế Sơn, xã Tân Ước: (i) Thửa CL3-11: Giá khởi điểm 3.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 120.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Nhóm 32 thửa đất (từ CL1-04 đến CL1-12, từ CL2-04 đến CL2-15, từ CL3-04 đến CL3-10, từ CL4-03 đến CL4-06); giá khởi điểm: 3.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 43.000.000 đ/ thửa đất; (2) Thôn Thiên Đông, xã Mỹ Hưng: (i) Thửa LK47, LK48; giá khởi điểm: 4.200.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 65.000.000 đ/ thửa đất; (3) Khu Đường chợ dưới 3, thôn My Hạ, xã Thanh Mai: Thửa LK31, LK32, LK41; giá khởi điểm: 6.500.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

2. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 13/6/2018 đến 17h00, ngày 04/7/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai - Địa chỉ: Số 135 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội.

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 03/7/2018 đến hết ngày 04/7/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, các ngày 03/7/2018 và 04/7/2018 (Buổi sáng từ 8h00 - 11h00 và buổi chiều từ 14h00 - 17h00) tại khu đất đấu giá.

5. Xét duyệt điều kiện người tham gia đấu giá: Ngày 05/7/2018, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 8h30, ngày 06/7/2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Điện thoại: 024 33242168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia 0243.7622.619.