Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ tổ chức đấu giá QSD đất ở một số khu vực trên địa bàn huyện Thanh Ba như sau:

1. Xã Vân Lĩnh (Khu Đồng cây Chanh, đồng cây Khế khu 1, gồm 26 ô ):

- Diện tích: 100,0m²/ô đến 333,5m²/ô. Giá khởi điểm: 850.000đ/m².

- Tiền đặt trước: 15.000.000đ đến 30.000.000đ/hồ sơ.

2. Xã Thái Ninh (Gốc Vối khu 1, gồm 12 ô ):

- Diện tích : 100,0m²/ô đến 205,0m²/ô. Giá khởi điểm: 2.000.000đ/m².

- Tiền đặt trước: 40.000.000đ đến 50.000.000đ/hồ sơ.

3. Xã Vũ Yển (gồm 28 ô ):

+ Vị trí: Khu Đồng Vàng khu 5 (gồm 23 ô đất).

- Diện tích : 100,0m²/ô đến 152,0m²/ô. Giá khởi điểm: 3.200.000đ đến 3.500.000đ/m².

+ Vị trí: Khu Đồng Ẻn khu 5 (gồm 5 ô đất).

- Diện tích: 100,0m²/ô đến 177,5m²/ô. Giá khởi điểm: 3.950.000đ đến 4.000.000đ/m².

+ Tiền đặt trước từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ/hồ sơ.

4. Xã Thanh Hà (gồm 91 ô ):

+ Vị trí: Khu Trại Máy khu 2 (gồm 9 ô đất).

- Diện tích: 100,0m²/ô đến 190,3m²/ô. Giá khởi điểm: 2.300.000đ đến 3.000.000đ/m².

+ Vị trí: Khu 10 Đồng Nội (gồm 82 ô đất).

- Diện tích: 100,0m²/ô đến 413,4m²/ô. Giá khởi điểm: 600.000đ đến 2.000.000đ/m².

+ Tiền đặt trước từ 20.000.000đ đến 50.000.000đ/hồ sơ.

5. Xã Đại An ( Đồng Cây Chẹt, khu 4 – Ô số 06)

- Diện tích 147,2m², giá khởi điểm 1.800.000đ/m², tiền đặt trước: 30.000.000đ.

6. Xã Đồng Xuân ( Đồng Cửa Mương Bãi San, khu1 – Ô số 29)

- Diện tích 145,4m², giá khởi điểm 1.000.000đ/m², tiền đặt trước 25.000.000đ.

7. Xã Đỗ Sơn ( Khu 1 Kẻ Rào gồm 8 ô)

- Diện tích 160m² đến 212,5m2/ô. Giá khởi điểm: 600.000đ đến 800.000đ/m², tiền đặt trước 15.000.000đ/hồ sơ.

8. Xã Ninh Dân (Đồng Càng khu2, gồm 4 ô):

+ Diện tích 100,0m²/ô. Giá khởi điểm: 1.000.000đ/m². Tiền đặt trước: 20.000.000đ/hồ sơ.

9. Thị trấn Thanh Ba (Khu dân cư mới, gồm 42 ô ):

- Diện tích từ 154,1m²/ô đến 382,0m²/ô. Giá khởi điểm từ 1.100.000đ/m² đến 2.000.000đ/m². Tiền đặt trước từ 30.000.000đ đến 100.000.000đ/hồ sơ.

10. Xã Đỗ Xuyên (gồm 19 ô ):

- Diện tích : 105,5m²/ô đến 233,6m²/ô.

- Giá khởi điểm : 600.000đ/m² đến 1.000.000đ/m².

- Tiền đặt trước từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ/hồ sơ.

11. Xã Hanh Cù (Tràn cây Si khu 4 gồm 02 ô):

- Diện tích 100,0m²/ô. Giá khởi điểm: 1.000.000đ/m². Tiền đặt trước: 15.000.000đ/hồ sơ.

12. Xã Đông Thành (Bóng Sữa khu 11 gồm 03 ô ):

- Diện tích từ: 120,0m²/ô đến 140,0m²/ô.

- Giá khởi điểm: 1.200.000đ/m². Tiền đặt trước: 20.000.000đ/hồ sơ.

13. Xã Sơn Cương (Khu Đồng Phi Lao gồm 01 ô ):

- Diện tích: 140,0m². Giá khởi điểm 800.000đ/m². Tiền đặt trước 15.000.000đ.

* Tiền mua hồ sơ từ 100.000,0đ đến 500.000,0đ/hồ sơ.

* Hình thức đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

14. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký xem hiện trạng: Từ ngày 12/03/2018 đến hết 16h30 ngày 26/03/2018 tại UBND xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

15. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 24/03/2018 đến hết 17h00 ngày 25/03/2018 tại Khu đất đấu giá như trên.

15. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Từ ngày 12/03/2018 đến hết 17h00 ngày 26/03/2018 nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá .

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/03/2018 đến 17h00 ngày 26/03/2018.

+ Nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại UBND xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

16. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08h00 ngày 28/03/2018.

- Các xã Vân Lĩnh, Thái Ninh, Vũ Yển, Ninh Dân, Đại An, Đồng Xuân, Hanh Cù và TT.Thanh Ba bán tại Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Thanh Ba.

- Các xã Thanh Hà, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Đông Thành và Sơn Cương bán tại Hội trường UBND xã Thanh Hà.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

+ Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Đ/c: Số nhà 36, tổ 16C, khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng Tài nguyên Môi trường; Phòng TC-KH huyện Thanh Ba.

+ UBND các xã, thị trấn có QSD đất đấu giá.