Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

A- I. Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba ( gồm 19 ô đất):

+ Vị trí: Đường Liên thôn khu 7 gồm 2 ô đất; Thôn Đỗ Xuyên khu 7, 8 gồm 17 ô đất .

- Diện tích mỗi ô từ : 105,5m²/ô đến 192,5m²/ô.

- Giá khởi điểm từ : 700.000đ/m² đến 1.000.000đ/m².Tiền đặt trước mỗi ô đất 15.000.000đ.

II. Xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba.

+ Vị trí: Tràn Cây si, khu 4 gồm 02 ô đất. Diện tích mỗi ô 100,0m².

+ Giá khởi điểm: 1.000.000,0đ/m². Tiền đặt trước:15.000.000,0đ/hồ sơ.

III. Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba (gồm 3 ô):

+ Vị trí: Bóng Sữa, khu11 gồm 3 ô đất. Diện tích mỗi ô từ : 120,0m²/ô đến 140,0m²/ô. + Giá khởi điểm : 1.200.000đ/m². Tiền đặt trước: 20.000.000,0đ/hồ sơ.

IV. Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba (gồm 20 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Cây Sắn, khu 6 gồm 01 ô đất; Khu Ngã ba Đào Gĩa, khu 9 gồm 01 ô đất; Sân vận động, khu4 gồm 17 ô đất; Bãi mé khu 11 gồm 01 ô đất.

- Diện tích mỗi ô từ : 155,8m²/ô đến 359,4m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô từ 1.000.000,0đ/m² đến 11.000.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô từ : 25.000.000,0đ đến 250.000.000,0đ/hồ sơ.

V. Xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba:

+ Vị trí: Đồng Ẻn, khu 3 gồm 12 ô đất. Diện tích mỗi ô từ 100,0m²/ô đến 177,5m²/ô.

- Giá khởi điểm từ : 3.950.000,0đ đến 4.000.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô 50.000.000đ đến 100.000.000,0đ/hồ sơ.

VI . Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba:

+ Vị trí: Khu Đồng phi lao gồm 01 ô đất. Diện tích: 140,0m².

+ Giá khởi điểm : 800.000,0đ/m². Tiền đặt trước từ : 15.000.000,0đ.

B. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem hiện trang, đăng ký tham gia, mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, bán đấu giá.

1. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xem hiện trạng: Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/05/2017 tại UBND các xã, thị trấn nơi có QSD đất bán đấu giá nêu trên; Phòng TNMT huyện Thanh Ba.

2. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Ngày 24/05/2017 tại các khu đất bán đấu giá nêu trên.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày 23/05/2017 đến hết 16h00 ngày 24/05/2017 tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn nơi có QSD đất bán đấu giá nêu trên.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Dự kiến 08h00 ngày 26/05/2017 tại: Trung tâm văn hóa thể thao & du lịch huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ; Số 36, tổ 16C, khu 9, P.Gia Cẩm, TP Việt Trì, T.Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Ba.

+ UBND các xã, thị trấn nơi có QSD đất bán đấu giá.