Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu X20, Gò Chói 2, xã Tiến Xuân gồm 11 thửa đất (Từ thửa LO2 đến LO12). Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/ 01m2. Tổng diện tích 1.323 m2; Khu đất X10, xã Thạch Xá gồm 07 thửa đất (Từ thửa L1 đến L7). Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/01m2. Tổng diện tích 778 m2; Khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải gồm 02 thửa đất (thửa T22 và T23). Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/ 01m2. Tổng diện tích 300 m2; Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá là: 200.000 đ/ 01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 04/01/2018. Tham khảo thông tin hồ sơ tại: Website: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn và http://www.thachthat.hanoi.gov.vn hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất

- Tiền hồ sơ: Khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải và khu X10, xã Thạch Xá: 500.000 đồng/ hồ sơ; Khu X20, Gò Chói 2, xã Tiến Xuân: 200.000 đồng/ hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Phòng TN&MT huyện Thạch Thất (Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải: 100.000.000 đồng/ thửa đất; Khu X10, xã Thạch Xá: 80.000.000 đồng/ thửa đất; Khu X20, Gò Chói 2, xã Tiến Xuân: 45.000.000 đồng/ thửa đất. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 03 và 04/01/2017 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số tài khoản: 11300 2642 155 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An (Vietinbank – Chi nhánh Thành An). Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại Khu ........., xã ......., huyện Thạch Thất”.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 02 và 03/01/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30’, ngày 06/01/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842321.