Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Thạnh, Long An

(BĐT) - Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Bến Nghé ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Bến Nghé

3. Tài sản đấu giá: Khu đất tại thửa đất số 1057, 1053, 1054, 250, 252, 253, 313, 362, 451, 495, 496, 559, 970 tờ bản đồ số 9, ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

4. Giá khởi điểm: 4.606.875.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 07/6/2018 .

- Địa điểm: ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 15/6/2018.

- Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, Quận 3, TpHCM.

7. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí

Số tài khoản: 060119878635 tại Ngân hàng Sacombank - CN Lý Thái Tổ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 7 giờ 30 phút ngày 13/6/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/6/2018 .

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 01/6/2018 đến ngày 15/6/2018.

- Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, Quận 3, TP.HCM

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 18/6/2108 tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí, Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, Quận 3, TP.HCM

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

  Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, Quận 3, TP.HCM

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673