Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Khải Hưng thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng. Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* Cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Tân Hưng cụ thể như sau:

Khu vực ấp Tân Tây:

+ Khu đất Bàu Niển: Diện tích cho thuê: 47.356 m2, thuộc một phần các thửa đất số 28, 57, 65, 80, tờ bản đồ số 14, 15. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2020). Giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Niển: Diện tích cho thuê: 6.525 m2, thuộc một phần các thửa đất số 28, 57, 65, 80, tờ bản đồ số 14, 15. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Cỏ: Diện tích cho thuê: 25.407,1 m2, thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 25. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 3.300.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu B4: Diện tích cho thuê: 21.257,1 m2, thuộc thửa đất số 83, tờ bản đồ số 17. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu một trăm ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Tân Đông:

+ Khu đất Bàu Ba Chưng Nhỏ: Diện tích cho thuê: 933 m2, thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 26. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 550.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Ba Chưng Lớn: Diện tích cho thuê: 1.962,3 m2, thuộc thửa đất số 242, tờ bản đồ số 19. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu một trăm ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Xăng Đá: Diện tích cho thuê: 3.316,9 m2, thuộc thửa đất số 96, tờ bản đồ số 27. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu một trăm ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Móng Beo: Diện tích cho thuê: 377 m2, thuộc thửa đất số 127, tờ bản đồ số 36. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 220.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Tre Nhỏ: Diện tích cho thuê: 646,2 m2, thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 28. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 550.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Tre Lớn: Diện tích cho thuê: 1.832 m2, thuộc một phần thửa đất số 155, tờ bản đồ số 03. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 275.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn).

+ Khu đất Bàu Nổ: Diện tích cho thuê: 1.955,6 m2, thuộc một phần thửa đất số 91, 92, tờ bản đồ số 37. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 330.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).

Khu vực ấp Tân Trung B:

+ Khu đất Bàu Đế: Diện tích cho thuê: 4.999,2 m2, thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 55. Mục đích sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê đất: 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê (từ năm 2018 đến năm 2021). Giá khởi điểm: 1.650.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

* Đối tượng được thuê đất: Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương có đủ điều kiện về khả năng tài chính có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc thiếu đất sản xuất.

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước tương đương 10% trên giá khởi điểm.

- Liên hệ với UBND xã Tân Hưng để được hướng dẫn xem tài sản ngày 05/04/2018 (thứ năm) và ngày 06/04/2018 (thứ sáu).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày ra thông báo đến hết 17 giờ ngày 10/04/2018 (thứ ba) tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 17 giờ ngày 10/04/2018 (thứ ba). Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Thời hạn nhận tiền đặt trước từ ngày 09/04/2018 đến hết 17 giờ ngày 10/04/2018, bằng tiền mặt tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng hoặc Chi nhánh Công ty.

- Tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/04/2018 (thứ năm) tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng đấu). Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: 159 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Tp Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.