Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất 441,4m2 để giao đất có thu tiền sử dụng đất ở đô thị, thửa đất 133, tờ bản đồ số 07; tọa lạc tại: Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

* Giá khởi điểm: 358.637.500 đồng.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 17/3/2017 (thứ 6).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 21/3/2017 (thứ 3).

Địa điểm đăng ký đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên.

Xem tài sản trực tiếp từ ngày 15/02/2017 đến 17/3/2017, tại nơi có bất động sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại TTDVBĐGTS tỉnh Tây Ninh; số 258 đường Võ Thị Sáu, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, ĐT: 066.3813218. Hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh – chi nhánh tại Tân Biên, ĐT: 0663.745894.