Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng chợ Ba Phố xã Bình Ninh. Tổng cộng: 04 lô nền đất. Diện tích: từ 38,4 m2 đến 40,6 m2, loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời gian sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm: Từ 192.000.000 đồng/01 lô nền đến 203.000.000 đồng/01 lô nền.

Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 02/3/2018 đến ngày 03/4/2018, tọa lạc tại: Xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tam Bình, trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/3/2018 đến ngày 03/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc). Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô nền.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện được tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật) và Khoản tiền đặt trước: Từ 19.200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền đến 20.300.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền.

- Thời gian, địa điểm: Từ ngày 02/4/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/4/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 05/4/2018, tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình (Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3860165./.