Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank- Chi nhánh Hồng Hà ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

Tài khoản tại: Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, số 1260202010560.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh Hồng Hà, Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất số AĐ 339938, thửa đất số 9a, tờ bản đồ số 18, diện tích 208,0 m2 đất ở, thời hạn sử dụng đến lâu dài, do UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cấp ngày 03/03/2009 cho bà Phạm Thu Hải, tại Thôn Phù Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

3.2. Giá khởi điểm: 596.915.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 119.383.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27, 28/06/2018, tại Thôn Phù Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 02/07/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá: Ngày 02, 03, 04/2018, tiền đặt trước và tiền hồ sơ chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 1260202010560, tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 02/07/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Group theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/07/2018, tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439 263 454.