Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu gía tài sản do Phòng Kinh tế huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: