Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội

1. Khu đất đấu giá: Khu ĐG 03.BS (X14), thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai gồm 06 thửa đất: Các thửa đất ký hiệu L01 đến L06- Giá khởi điểm: 3.500.000 đ/01m2 – Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 131,98m2 đến 171,33m2; Khu ĐG 15, Khu Miễu Thảo, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai gồm 07 thửa đất - Các thửa đất ký hiệu L01 đến L07 - Giá khởi điểm: 4.500.000 đ/01m2 – Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 78,9m2 đến 100,8 m2; Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá tại 02 xã là: 100.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 8h00 ngày 23/01/2017 đến 17h00 ngày 28/02/2017, hồ sơ được in và tải tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 01/03/2017 đến 17h00 ngày 07/03/2017.

4. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai hoặc Chuyển khoản: Chi nhánh phát triển quỹ đất Quốc Oai – STK: 102010002075927 – Tại: Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hà Tây (Các trường hợp Chi nhánh Phát triển Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00 ngày 07/3/2017 đều không được chấp nhận); Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai, đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai nhận được sau 17h00, ngày 07/3/2017 thì Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00 ngày 08/3/2017 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 8h ngày 10/3/2017 (Thứ sáu) tại Hội trường UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai – Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội - Điện thoại: 0433.844.555.