Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại tại khu dân cư thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 11 lô đất tại khu dân cư thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành;

2. Diện tích: Từ 116 m2 – 311,8 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích(m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (Đồng/lô)

Tiền đặt trước (Đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Khu dân cư thôn Kim Đôi

1

Lô 1

280,9

Vị trí 2, tuyến từ cầu Tây Thành 1 đến cầu Kim Đôi

850.000

239.000.000

12.000.000

3.000.000

2

Lô 10

311,8

Vị trí 1, khu vực 2

500.000

156.000.000

12.000.000

3.000.000

3

Lô 11

220,8

500.000

110.000.000

12.000.000

3.000.000

4

Lô 12

209,4

500.000

105.000.000

12.000.000

3.000.000

5

Lô 13

197,6

500.000

99.000.000

12.000.000

3.000.000

6

Lô 14

186,1

500.000

93.000.000

12.000.000

3.000.000

7

Lô 15

193,2

500.000

97.000.000

12.000.000

3.000.000

8

Lô 16

195,9

500.000

98.000.000

12.000.000

3.000.000

9

Lô 17

210,3

2 mặt tiền

600.000

126.000.000

12.000.000

3.000.000

10

Lô 18

116

500.000

58.000.000

12.000.000

3.000.000

11

Lô 19

151,2

500.000

76.000.000

12.000.000

3.000.000

TỔNG CỘNG

1.257.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/lô)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 16/07/2018 tại Khu dân cư thôn Kim Đôi xã Quảng Thành.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 16/07/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Thành.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Thành.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá:

-Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 16/07/2018.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 16/07/2018 đến 16h30 ngày 18/07/2018

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

-Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

-Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

-Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 19/07/2018

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thành.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn