Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 09 lô đất tại các khu dân cư La Vân Hạ, khu dân cư Tân Xuân Lai, khu dân cư Phò Nam, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền;

2. Điện tích: Từ 148m2 – 235m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Số TBĐ

Số thửa

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Khu dân cư thôn La Vân Hạ

Bản vẽ phân lô số 1( Tờ bản đồ số13) (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 )

1

Lô 1

179

13

378

KV2, VT1

250.000

44.750.000

7.000.000

1.000.000

2

Lô 2

176

13

379

250.000

44.000.000

7.000.000

1.000.000

3

Lô 5

160

13

382

250.000

40.000.000

7.000.000

1.000.000

Khu dân cư thôn Phò Nam

Bản vẽ phân lô số 1( Tờ bản đồ số 07) (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016

4

Lô 1

170

7

1091

KV1, VT2

200.000

34.000.000

5.000.000

1.000.000

5

Lô 2

148

7

1092

200.000

29.600.000

5.000.000

1.000.000

Khu dân cư thôn Tân Xuân Lai

Bản vẽ phân lô số 1(Tờ bản đồ số 07) (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 )

6

Lô 2

235

7

1094

KV1, VT2

250.000

58.750.000

9.000.000

2.000.000

Bản vẽ phân lô số 2( Tờ bản đồ số 08) (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016

7

Lô 1

199

8

891

KV1, Tuyến đường WB3 (Từ Tỉnh lộ 19 đến cầu Ngã Tư)

1.000.000

199.000.000

30.000.000

6.000.000

8

Lô 2

187

8

892

1.000.000

187.000.000

30.000.000

6.000.000

9

Lô 3

200

8

893

1.000.000

200.000.000

30.000.000

6.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. Chưa bao gồm phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy CNQSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:    100.000 đồng/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/12/2017 tại Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/12/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Thọ.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Thọ.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 19/12/2017 đến 17h00 ngày 21/12/2017.

- Tại UBND xã Quảng Thọ: từ 08h00 đến 11h00 ngày 21/12/2017

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 22/12/2017

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thọ.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn