Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Yên, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Yên ủy quyền như sau: