Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ về TS BĐS DATC chi nhánh Huế thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau: