Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường La (Sơn La)

(BĐT) -  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản như sau: