Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng của 13 thửa đất thuộc Khu X1, X3 tại thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản:

08 thửa đất Khu X1, thôn Yên Bài. Giá khởi điểm: 1.550.000 đ/m2 và 1.680.000 đ/m2;  

05 thửa đất Khu X3, thôn Yên Bài. Giá khởi điểm: 2.200.000 đ/m2.  

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 26/5/2017 đến 26/6/2017.

Thời gian bán đấu giá: Ngày 29/6/2017.

Chi tiết liên hệ:

- Chi nhánh Phát triển quỹ đất Mê Linh. Điện thoại: 0435240029.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội. Điện thoại: 04.33553356.