Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước

(BĐT) - Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Quỹ Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Quỹ Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá: 08 dự án vườn cây 10% trên địa bàn huyện Lộc Ninh bao gồm: 

Stt

Chủ đầu tư bàn giao

Địa chỉ thửa đất

Diện tích đất của quyền sử dụng đất (ha)

Gía khởi điểm của giá trị cây trồng trên đất (triệu đồng)

Gía khởi điểm của tiền thuê đất năm đầu tiên (triệu đồng)

Tổng giá khởi điểm (triệu đồng)

Tiền đặt trước(15% giá khởi điểm) (triệu đồng)

1

DNTN VT KT CB gỗ Phong Phú

Lộc Tấn, Lộc Ninh

52,06582

7.341

84

7.425

1.113,75

2

Công ty TNHH Đại Lộc

Lộc Thạnh, Lộc Ninh

2,99231

398

5

403

60,45

3

DNTN Lê Quang

Lộc Thạnh, Lộc Ninh

14,13504

1.880

23

1.903

285,45

4

Công tyTNHH Huy Hoàng

Lộc Thạnh, Lộc Ninh

14,71533

1.957

24

1.981

297,15

5

Công ty TNHHCĐ XD Phước Sơn

Lộc Tấn, Lộc Ninh

31,08409

4.134

50

4.184

627,6

6

Công tyCP Đầu tư Xây dựng Tấn Thắng

Lộc Thạnh, Lộc Ninh

14,24068

1.894

23

1.917

287,55

7

DNTN xăng dầu Liên Hoàng

Lộc Thạnh, Lộc Ninh

1,86421

114

3

117

17,55

8

Công ty TNHH Lộc Tân

Lộc Thạnh, Lộc Ninh

30,75

4.179

50

4.229

634,35

TỔNG

161,8475

21.897

262

22.159

3.323,85

 

3.Thời gian xem tài sản: từ ngày 14/5/2018 đến hết ngày 18/5/2018 tại nơi tài sản tọa lạc.

4. Nộp tiền đặt trước:

*Khách hàng có thể chuyển khoản từ bất cứ Ngân hàng nào vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Số tài khoản: 1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Phước

*Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/5/2018 đến hết ngày 25/5/2018.

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ: từ ngày 07/5/2018 đến hết ngày 25/5/2018.

5.1. Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0919.101.990 - Hotline: 0948765673

5.2. Quỹ Hỗ Trợ An Sinh Xã Hội Bình Phước, Đường 6/1, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0987.880.222

- Khách hàng mua hồ sơ ở địa điểm nào thì nộp phiếu trả giá ở đó.

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/5/2018 đến 25/5/2018.

6. Gía bán hồ sơ:

S

tt
Chủ đầu tư bàn giao
Diện tíchđất của quyền sử dụng đất (ha)
Giá khởi điểm của cây trồng trên đất (VNĐ)
Gía bán hồ sơ của quyền sử dụng đất (VNĐ)
Gía bán hồ sơ của cây trồng trên đất (VNĐ)
Tổng gía bán 01 bộ hồ sơ
(VNĐ)

1

DNTN VT KTCB gỗ Phong Phú

52,06582

7,341,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

2

Công ty TNHHĐại Lộc

2,99231

398,000,000

4.000.000

500.000

4.500.000

3

DNTN Lê Quang

14,13504

1,880,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

4

Công tyTNHH Huy Hoàng

14,71533

1,957,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

5

Công ty TNHH CĐ XD Phước Sơn

31,08409

4,134,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

6

Công tyCP Đầu tư Xây dựng Tấn Thắng

14,24068

1,894,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

7

DNTN xăng dầu Liên Hoàng

1,86421

114,000,000

3.000.000

500.000

3.500.000

8

Công ty TNHH Lộc Tân

30,75

4,179,000,000

5.000.000

500.000

5.500.000

7. Đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673