Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1.Vị trí: Khu Đồng Giang, TT.Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

- Vị trí 1 gồm 60 ô đất, diện tích mỗi ô 100,0m2.

- Vị trí 2 gồm 68 ô đất, diện tích mỗi ô từ 100,0m2 đến 180,0m2.

- Giá khởi điểm từ 2.000.000đ đến 3.300.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước từ : 40.000.000 đến 50.000.000đồng/hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đ đến 500.000đ/hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Lâm Thao (Địa chỉ: TT Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)

3. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 02/07 và 03/07/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 05/07/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lâm Thao.

5. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lâm Thao.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại hội trường UBND huyện Lâm Thao.

- 08h00’ ngày 07/07/2018 đấu giá Vị trí 2

- 08h00’ ngày 08/07/2018 đấu giá Vị trí 1

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng TC-KH huyện Lâm Thao.