Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Lâm Thao. Đ/c: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 48 ô đất ở tại khu Huyện Đội, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: 2.600.000 đồng/ m2, tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ ô.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 20/6/2018 đến ngày 11/7/2018, nộp tiền đặt trước ngày 10, 11, 12/7/2018 trong giờ hành chính và hoàn thiện thủ tục vào ngày 12/7/2018 tại Phòng Tiếp dân, UBND  huyện Lâm Thao hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 07h30’, ngày 14/7/2018 tại Hội trường UBND xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 898 179 – 01643 708 997.