Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng TC-KH huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C, khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Vị trí: Khu Đồng Giang, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

- Vị trí 1 gồm 60 ô đất, diện tích mỗi ô 100,0 m2.

- Vị trí 2 gồm 68 ô đất, diện tích mỗi ô từ 100,0 m2 đến 180,0 m2.

- Giá khởi điểm từ 2.000.000 đồng đến 3.300.000 đồng/ m2.

- Tiền đặt trước từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng/ hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Lâm Thao (Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày 03/7/2018 đến ngày 05/7/2018 (Trong giờ hành chính) làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lâm Thao.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường UBND huyện Lâm Thao.

- Vị trí 1: 8h00’, ngày 08/7/2018.

- Vị trí 2: 8h00’, ngày 07/7/2018.

5. Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ, số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Điện thoại: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Lâm Thao.