Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Búk, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Búk ủy quyền như sau: