Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Ana ủy quyền như sau: