Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Dân ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 1.438,4 m2, thửa số 561, tờ bản đồ số 21, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (lô đất số 33 Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Dân).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 27/3 đến 16h00 ngày 28/3/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/3/2018 đến 9h00 ngày 30/3/2018 tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân.

4. Giá khởi điểm: 4.315.200.000 đồng.

5. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm (Có làm tròn số đến hàng triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 9h00 ngày 30/3/2018 tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân.

- Điều kiện đăng ký: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký: Nộp tiền đặt trước (Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản), hồ sơ đấu giá trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 03/4/2018 tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá: giao cho Đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá).

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

* Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 - 0939 00 77 88 (Mr Hiếu).

* Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hồng Dân.

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: (0291) 3 876 660