Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SAU

1. Tài sản bán đấu giá:

v  QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất có diện tích 478,2 m2. Trong đó, có 100 m2 đất ở tại nông thôn, còn lại là đất trồng cây lâu năm (Đã bao gồm: 112,3 m2 đất thuộc HLLG). Tọa lạc tại Ấp 3, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. QSDĐ thuộc thửa đất số 78, tờ bản đồ số 22. GCN QSDĐ số BE 287861, số vào sổ CH 00201 do UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cấp ngày 04/8/2011, đứng tên Hộ bà: Vũ Thị Kim Anh.

- Tài sản gắn liền trên đất bao gồm:

+ 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 160,6 m2, kết cấu bao gồm tường xây gạch tô xi măng, sơn nước, nền lát gạch men, tầng la phông bằng tôn và thạch cao, mái lợp tôn, xà gồ bằng thép + gỗ, cửa trước sau, của sổ khung sắt + kính và 01 mái tôn kết cấu cột sắt, có diện tích 64,3 m2, nền gạch bông;

+ 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 29,8 m2, kết cấu bao gồm tường xây gạch, phía trong tô xi măng + sơn nước, phía ngoài không tô xi  măng, nền xi măng, mái lợp tôn, xà gồ bằng thép;

+ 01 giếng đào có đường kính 1,2m x 14m;

+ 01 tường rào bằng sắt phía trước và bên hông nhà có diện tích 8,4m x 10,3m.

Giá khởi điểm: 562.500.000đ (Năm trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất có diện tích 488 m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến ngày 18/10/2050 (Bao gồm: 34,2 m2 đất thuộc HLLG đường đất và 67,4 m2 đất thuộc HLLG đường ĐT 245). Tọa lạc tại Ấp 3, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. QSDĐ thuộc thửa đất số 295, tờ bản đồ số 22. GCN QSDĐ số BC 887386, số vào sổ CH 00104 do UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cấp ngày 31/12/2011, đứng tênHộ bà: Vũ Thị Kim Anh.

-  Tài sản gắn liền trên đất bao gồm:

+ 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 215,5 m2, kết cấu bao gồm tường xây gạch, tô xi măng, sơn nước một phần, một phần ốp gạch men cao 1,2m; nền lát gạch bông, mái lợp tôn, tầng la phong bằng tôn + thạch cao, xà gồ bằng thép + gỗ;

+ 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 62,4 m2, kết cấu xây dựng bao gồm tường xây gạch, một phần tường tô xi măng + sơn nước và một phần tường xây gạch không tô xi măng, nền xi măng, mái lợp tôn, xà gồ bằng thép + gỗ;

+ 04 chòi có diện tích 8,1m x 4m, kết cấu bao gồm tường xây gạch mái lợp tôn + lá, nền xi măng; tường rào xây gạch có diện tích 25,5m2, không tô xi măng;

+ 02 cổng sắt.

Giá khởi điểm: 567.000.000đ (Năm trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản  để thi hành án của người phải thi hành án là ông (bà): Vũ Thị Kim Anh – Nguyễn Vũ Hiệp – Nguyễn Thị Dung Hòa.

Thời gian phát hành hồ sơ, đăng ký tham giá đấu giá: kể từ ngày 05/01/2017 đến 10h00 ngày 06/02/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian xem tài sản: từ ngày 05/01/2017 đến 10h00 ngày 06/02/2017 tại Ấp 3, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 8h30 phút ngày 10/02/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

-  Người tham gia đấu giá phải đặt trước (tiền cọc) là 10% trên giá trị tài sản và nộp phí đấu giá là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 06513.860216