Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức phối hợp với Công ty Cổ phần đấu giá và thương mại Việt Nam thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Gồm 20 thửa đất trên địa bàn xã Vân Canh, Kim Chung và Thị Trấn Trạm Trôi.

* Giá khởi điểm như sau:

- Vân Canh: DG1đến DG8: 42.700.000 đ/ m2; DG9 đến DG15: 35.600.000 đ/ m2;

- Kim Chung: 23.000.000 đ/m2; Trạm Trôi: 32.200.000 đ/ m2. 

* Bước giá: 100.000 đồng/ 1m2. Tiền hồ sơ ĐG: 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất. Tiền đặt trước: Từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng/ thửa đất (chi tiết từng ô tham khảo tại hồ sơ phát hành).

2. Địa điểm, thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 21/5/2018 - 22/5/2018 tại khu đất đấu giá. Khách hàng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không phải thông qua đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất.

3.Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ: Từ ngày 08/5/2018 đến 16 giờ 30, ngày 26/5/2018. Người tham gia đấu giá có thể tham khảo hồ sơ mời đấu giá trên Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Hà Nội: www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử huyện Hoài Đức: https://hoaiduc.hanoi.gov.vn. Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức.

4. Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước, tiền hồ sơ đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 23/5/2018 – 24/5/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản. Tên TK: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức. Số TK: 2202201007091 tại Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức - Hà Nội.

Nếu khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức trước 17 giờ 00, ngày 24/5/2018 mới được coi là hợp lệ.

- Tiền hồ sơ đấu giá: Khách hàng nộp trực tiếp cho Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức hoặc chuyển khoản cùng với tiền đặt trước vào số tài khoản trên.

- Hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Phòng thu hồ sơ Trung PTQĐ huyện Hoài Đức: Tầng 1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hoài Đức hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ Trụ sở Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (Nếu hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng được gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức quá thời gian nhận hồ sơ quy định trên thì Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức không tiếp nhận hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hồ sơ đó).

5. Thời gian, địa điểm xét tư cách tham gia đấu giá: Ngày 25/5/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8 giờ 15, ngày 26/5/2018 (Thứ 7) tại Hội trường NVH huyện Hoài Đức.

7. Khách hàng muốn tìm hiểu thêm về thông tin, xin liên hệ tới: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. ĐT: (024) 33516701.