Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Ân, Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Ân, Bình Định - ảnh 1