Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Vang ủy quyền như sau: