Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:

 I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM.

 Tài sản đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên (Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

 1. Khu quy hoạch dân cư Thọ Bình 2, xã Bình Xa (05 lô).

Gồm các lô đất số 18, 19, 20, 21, 22. Diện tích 100 m2/lô. Giá khởi điểm là 180.000.000đồng/lô. Tiền đặt trước là 20.000.000đồng, bước giá 2.000.000đ/bước.

  2. Khu quy hoạch dân cư Km 31, xã Thái Sơn (03 lô).

Gồm các lô đất số 19, 20, 45. Diện tích 100 m2/lô. Giá khởi điểm là 280.000.000đồng/lô. Tiền đặt trước là 30.000.000đồng, bước giá 2.000.000đ/bước.

  3. Khu dân cư Dốc Chênh, thôn Lãng Mãn 2, xã Thái Hòa (01 lô).

Lô đất số 07. Diện tích 80,8m2. Giá khởi điểm là 201.000.000đồng/lô. Tiền đặt trước là 20.000.000đồng, bước giá 2.000.000đ/bước.

  4. Khu quy hoạch dân cư thôn Khánh An, xã Thái Hòa (02 lô).

  - Lô đất số 02. Diện tích 116m2. Giá khởi điểm là 143.000.000đồng. Tiền đặt trước là 15.000.000đồng, bước giá 1.500.000đ/bước.

  - Lô đất số 03. Diện tích 115m2. Giá khởi điểm là 142.000.000đồng. Tiền đặt trước là 15.000.000đồng, bước giá 1.500.000đ/bước.

  Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 06/6/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/6/2018.

  II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

  1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Hàm Yên, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên và UBND các xã: Thái Hòa, Thái Sơn và Bình Xa, huyện Hàm Yên từ ngày 16/5/2018; xem tài sản từ ngày 23/5/2018 đến ngày 24/5/2018 (trong giờ hành chính) tại khu quy hoạch dân cư các xã: Thái Hòa, Thái Sơn và Bình Xa, huyện Hàm Yên.

  2. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 16/5/2018 đến 16 giờ ngày 06/6/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

Hồ sơ tham gia với giá khởi điểm từ dưới 200 triệu đồng là 100.000đồng/hồ sơ và từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng200.000đồng/hồ sơ.

Hướng dẫn khách hàng đăng tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 06/6/2018 tại Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

  3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

  III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 09/6/2018 tại Hội trường Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

  IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.