Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên (Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

II. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang (Số 6 đường chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

TT

Khu dân cư

Lô đất số

Diện tích m2/lô

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Quy hoạch khu dân cư Thọ Bình 2, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên

12, 13, 14, 15, 16, 17.

100

180.000.000

100.000

20.000.000

2.000.000

2

Quy hoạch khu dân cư Km31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên

13, 14, 15, 16, 17, 18.

100

280.000.000

200.000

30.000.000

3.000.000

3

Quy hoạch khu dân cư thôn Khánh An, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên

1

119

147.000.000

100.000

15.000.000

1.500.000

2

116

143.000.000

100.000

15.000.000

1.500.000

3

115

142.000.000

100.000

15.000.000

1.500.000

4

Khu dân cư Dốc Chênh, thôn Làng Mãn 2, xã Thái Hòa, H. Hàm Yên

13

90

201.000.000

200.000

20.000.000

2.000.000

5

Khu dân cư Trung tâm xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên

4, 5, 6, 7,

8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15

150

100.000.000

100.000

10.000.000

1.000.000

 

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 26/12/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017.

2. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

- Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Hàm Yên, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên và UBND các xã: Thái Hòa, Thái Sơn, Bình Xa và Yên Lâm, huyện Hàm Yêntừ ngày 05/12/2017; xem tài sản từ ngày 20/12/2017 đến ngày 21/12/2017 (trong giờ hành chính) tại khu quy hoạch dân cư các xã: Thái Hòa, Thái Sơn, Bình Xa và Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 05/12/2017 đến ngày 26/12/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

- Hướng dẫn khách hàng đăng tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 26/12/2017 tại Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

- Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29/12/2017 tại Hội trường UBND Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

4. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.