Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tổ chức bán đấu giá :

*Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất khu nhà Chương trình Phát triển nông thôn huyện Hải Lăng (cũ) , huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bao gồm:

1) Quyền sử dụng 02 lô đất : Diện tích : 266m2/ 01lô đất

- Giá khởi điểm : 665.000.000đồng/01 lô đất

2.Đất và tài sản gắn liền trên đất: Tổng giá khởi điểm : 3.435.625.000đồng

Trong đó:

+ Vê đất : Tổng diện tích : 757m2

-Giá khởi điểm : 3.285.380.000đồng

+Về nhà vật kiến trúc khác gắn liền trên đất: Tổng diện tích : 138m2

- Giá khởi điểm : 150.245.000đồng

*Địa điểm , thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:Tại hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.( Đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng)

*Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Ngày 10/03/2017

- Buổi sáng : Vào lúc 7h30 đến 11h30

- Địa điểm , thời hạn trưng bày tài sản: Kể từ ngày thông báo đến 17hh00 ngày 09/03/2017 tại địa chỉ có lô đất nói trên.

-Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến

17 h00 ngày 09/03/2017 tại trụ sở Công ty hoặc các nơi niêm yết thông báo bán đấu giá.

- Thời gian, mức nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước) :

Thời gian : Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ ( tiền mặt) tại nơi tổ chức bán đấu giá .

Mức nộp tiền ký quỹ(tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm lô đất

Vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0533671 115 . Di động : 0977.515525, hoặc tại Công ty ĐT: 053.3577.989. DĐ: 0911 465 989;