Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTN bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số :37, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

* Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ngày 31/05/2018. Buổi sáng : Bắt đầu vào lúc 7h30 đến 11h30.

- Đấu giá theo từng lô đất.

* Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến

17h00 ngày 28/05/2018 tại nơi có các lô đất đưa ra đấu giá.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ , nộp hồ sơ đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 17h00 ngày 28/05/2018 ( tại số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị)

* Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: Tổ chức đấu giá: Quyền sử dụng 11 lô đất ở tại khu dân cư xã Hải Phú , huyện Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị. Chi tiết cụ thể bao gồm:

* Giá khởi điểm , tiền đạt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá. 

TT

 

SỐ LÔ

 

D.Tích

( m2)

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

 

KÝ QUỸ

(đồng)

(15%/giá Khởi điểm)

PHÍ HỒ SƠ

(đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

I

Thôn Long Hưng

 

1

 

1

 

283

283.000.000

 

42.500.000

 

200.000

Khu vực lò gạch

 

2

 

2

 

253

253.000.000

 

38.000.000

 

200.000

 

Khu vực lò gạch

 

3

 

3

 

241

 

241.000.000

 

36.200.000

 

200.000

 

Khu vực lò gạch

 

4

 

1

 

469

 

211.100.000

 

31.700.000

 

200.000

 

Khu vực trại Nấm

II

Thôn Phú Hưng

 

5

3

275

550.000.000

82.500.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

 

6

4

275

550.000.000

82.500.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

 

7

5

275

536.300.000

80.450.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

 

8

6

275

536.300.000

80.450.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

 

9

7

275

589.900.000

88.500.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

10

2

360

144.000.000

21.600.000

100.000

Khu vực vùng Đồi

11

1

430

172.000.000

25.800.000

100.000

Khu vựcĐá Bạc

Tổng Cộng

 

4.066.600.000

Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng.

- Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký nộp tiền ký quỹ đấu giá.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ( tiền đặt trước): Từ ngày 24/05/2018 đến ngày 28/05/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước) vào tài khoản Công ty .TK số : 0771000000575 Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị ( số 10- đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 17h00 ngày 28/05/2018).

Lưu ý: Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);giấy ủy quyền hợp pháp để lưu hồ sơ và kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Giấy uỷ quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Một người không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá 01 lô; Những giấy ủy quyền khống chỉ, nếu có nghi vấn Công ty bán đấu giá sẽ phối hợp với Cơ quan Công chứng và UBND xã Phường nơi tiến hành công chứng, chứng thực kiểm tra lại giấy ủy quyền, nếu không đúng theo quy định thì Công ty sẽ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá và người sử dụng giấy ủy quyền trong trường hợp này sẽ bị mất tiền ký quỹ xem như là vi phạm nội quy, quy chế bán đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá nộp đủ số tiền đặt trước theo quy định.

4. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử

dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

5. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;

- Hình thức đấu giá,phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233.3601.456 ;0233. 3671.115 ; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989