Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số :37, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá.

Tại Hội trường nhà văn hóa UBND xã Hải Vĩnh , huyện Hải Lăng ngày 29/12/2017

Buổi sáng :Bắt đầu vào lúc 7h30 đến 11h30

Buổi chiều :Bắt đầu vào lúc 13h30 đến 17h00 .

Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

Tổ chức đấu giá:Quyền sử dụng 30 lô đất ở tại khu dân cư xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị chuyển giao.

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

*Khách hàng trực tiếp mua hồ sơ vào ngày tổ chức đấu giá. ( Ngày 29/12/2017)

Tại Hội trường nhà văn hóa UBND xã Hải Vĩnh , huyện Hải Lăng .

Buổi sáng :Bắt đầu vào lúc 7h00 đến 11h30

Buổi chiều :Bắt đầu vào lúc 14h00 đến 17h00 .

-Giá khởi điểm, tiền đạt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá. 

TT

 

SỐ LÔ

 

D.TÍCH

( M2)

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

 

KÝ QUỸ

( đồng)

PHÍ HỒ SƠ

( đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

Khu vực Phong Trào, thôn Thi Ông

 

1

 

1

146

87,600,000

 

13.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường Xuân Quy Vĩnh (đang thi công bê tông nhựa)

 

2

 

2

147

88,200,000

 

13.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường Xuân Quy Vĩnh (đang thi công bê tông nhựa)

 

3

 

3

 

140

92,400,000

 

14.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường Xuân Quy Vĩnh (đang thi công bê tông nhựa)

 

4

 

4

 

176

44,000,000

 

6.500.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

5

 

5

 

176

44,000,000

 

6.500.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

6

 

6

 

175

43,750,000

 

6.500.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

7

 

7

 

175

43,750,000

 

6.500.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

8

 

8

 

173

47,575,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

9

 

9

 

238

59,500,000

 

9.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

10

 

10

 

269

67,250,000

 

10.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

11

 

11

 

182

50,050,000

 

7.500.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch(cấp phối đồi rộng 5m)

 

12

 

12

 

192

48,000,000

 

7.200.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

13

 

13

 

192

48,000,000

 

7.200.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

14

 

14

 

191

47,750,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

15

 

15

 

191

47,750,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

16

 

16

 

190

47,500,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

17

 

17

 

190

47,500,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

18

 

18

 

189

47,250,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

19

 

19

 

189

47,250,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

20

 

20

 

189

47,250,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

21

 

21

 

189

47,250,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

22

 

22

 

188

47,000,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giaothông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

23

 

23

 

188

47,000,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

24

 

24

 

188

47,000,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch(cấp phối đồi rộng 5m)

 

25

 

25

 

187

46,750,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

26

 

26

 

187

46,750,000

 

7.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng5m)

 

27

 

27

 

210

52,500,000

 

8.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

28

 

28

 

210

52,500,000

 

8.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

29

 

29

 

209

52,250,000

 

8.000.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

 

30

 

30

 

207

56,925,000

 

8.500.000

 

100.000

Mặt tiền đường giao thông theo quy hoạch (cấp phối đồi rộng 5m)

Tổng cộng

1.592.250.000

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm chín mươi triệu ,hai trăm năm mươi ngàn đồng.

-Thời gian địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá.

+Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 28/12/2017 tại các nơi có các lô đất đưa ra đấu giá.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là người) trong nước thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau:        

Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);giấy ủy quyền hợp pháp để lưu hồ sơ và kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Giấy uỷ quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.                    

Lưu ý: Một người không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá 01 lô; Những giấy ủy quyền khống chỉ, nếu có nghi vấn Công ty bán đấu giá sẽ phối hợp với Cơ quan Công chứng và UBND xã Phường nơi tiến hành công chứng, chứng thực kiểm tra lại giấy ủy quyền, nếu không đúng theo quy định thì Công ty sẽ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá và người sử dụng giấy ủy quyền trong trường hợp này sẽ bị mất tiền ký quỹ xem như là vi phạm nội quy, quy chế bán đấu giá.                  

2. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;         

3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;  

- Hình thức đấu giá,phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

+Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233 3671 115, ; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989