Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá:

Huyện Gia Lâm: (1) xã Kiêu Kỵ, gồm 07 thửa ký hiệu: T-22, T-29 và từ T-37 đến T-41; tổng diện tích 529,0 m2. Giá khởi điểm: 9.000.000 đ/ m2. Bước giá: 300.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ; (2) xã Trung Mầu: Thửa 12. Diện tích 66 m2. Giá khởi điểm: 3.600.000 đ/ m2. Bước giá: 200.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đ. Tiền hồ sơ: 200.000 đ.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 13/6/2018 đến ngày 03/7/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 02/7 và 03/7/2018 (giờ hành chính). Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số TK: 2121.0000.338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ  (BIDV – Chi nhánh Tây Hồ)”. Nội dung: “… Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng) thửa đất tại xã Kiêu Kỵ hoặc xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa trong 02 ngày: 28 và 29/6/2018 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 04/7/2018 tại tại Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 05/7/2018 (thứ Năm) tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm PTQĐ huyện Gia Lâm. ĐT: 0243.6763.110.