Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Súp, Đăk Lăk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bất động sản - đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản – Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá:

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Địa chỉ: số 84A đường Lạc Long Quân, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Tiền mua tham gia đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 71 thửa đất tại khu trung tâm xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, tổng diện tích: 27.255 m2 (Bằng chữ: Hai mươi bảy ngàn hai trăm năm mươi lăm mét vuông); mục đích sử dụng: Giao đất để hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở; thời hạn sử dụng: lâu dài; hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thông qua hình thức bán đấu giá Quyền sử dụng đất.

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 3.888.400.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ tám trăm tám mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng 15% (mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của lô đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quyết đinh số 1936/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của UBND huyện Ea Súp về việc phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Ia RVê, Ia Lốp, huyện Ea Súp đợt II năm 2017 là: 80.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ngàn đồng).

Cụ thể từng lô như sau:

STT

Tên
thửa
đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)

Tiền đặt trước (làm tròn)
(đồng/thửa)

Tiền bán hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Ghi chú

Lô DC 79-2

1

100

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

2

99

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

3

96

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

4

72

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

5

73

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

6

74

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

7

75

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

8

76

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

9

77

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

10

87

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

11

88

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

12

90

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

13

91

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

14

92

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

15

93

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

16

94

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

17

95

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

Lô DC 79-3

18

167

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

19

168

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

20

146

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

21

145

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

22

144

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

23

143

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

24

142

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

25

141

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

26

140

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

27

139

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

28

138

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

29

137

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

30

136

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

31

135

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

32

134

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

33

133

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

34

132

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

35

131

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

36

130

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

37

129

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

38

128

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

39

127

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

40

126

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

41

125

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

42

124

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

43

123

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

44

122

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

45

121

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

46

120

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

Lô DC 79-1

47

67

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

48

56

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

49

57

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

50

58

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

51

59

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

52

60

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

53

61

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

54

62

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

55

63

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

56

64

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

57

65

400,00

60.000.000

9.000.000

80.000

Lô DC 86-1

58

17

255,50

20.440.000

3.066.000

80.000

59

16

258,60

20.688.000

3.103.000

80.000

60

18

261,70

20.936.000

3.140.000

80.000

Lô DC86-2

61

66

292,30

23.384.000

3.508.000

80.000

62

67

292,00

23.360.000

3.504.000

80.000

63

74

293,70

23.496.000

3.524.000

80.000

64

75

294,40

23.552.000

3.533.000

80.000

65

77

295,10

23.608.000

3.541.000

80.000

66

76

297,70

23.816.000

3.572.000

80.000

67

78

314,00

25.120.000

3.768.000

80.000


4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký, điều kiện tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 02/04/2018.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản, mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ea Súp hoặc UBND xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

4.3. Điều kiện tham gia đấu giá: Là cá nhân không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

5. Thời hạn, phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

5.1. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 29,30/03/2018 và ngày 02/04/2018.

5.2. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công tyTNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản: 520 120 100 4309 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Buôn Ma Thuột Bắc Đắk Lắk.

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 29/03/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/03/2018.

Cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại khu trung tâm xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05/04/2018 tại Hội trường UBND xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

Cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0868 930 919 (gặp Hải) để được hướng dẫn chi tiết.

- Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Địa chỉ: số 84A đường Lạc Long Quân, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Điện thoại: 02623 687 357 hoặc 0914 144 345 (gặp Minh) để được hướng dẫn chi tiết.

- UBND xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Điện thoại: 0988.447.500 (gặp An) để được hướng dẫn chi tiết.