Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Cơ ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1.Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất

- Tổng số lô đất bán đấu giá : 36 lô (kèm theo danh sách chi tiết)

- Tổng diện tích đất bán đấu giá: 7.641,5 m2

- Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 5.375.340.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng). Cụ thể: 

TT

Vị trí, địa điểm

lô đất đấu giá

Loại đất

đấu giá

số lô đất đấu giá

diện tích đất đấu giá (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

1

2

3

4

5

6

1.1

Đường Anh Hùng Núp, tổ dân phố 6, thị trấn Chư ty

Đất ở đô thị

10 lô (từ lô 150 đến lô 155 và từ lô 157 đến lô 160)

1.200

2.448.000.000

1.2

Đường liên xã(từ Quốc lộ 19) đi làng Yit Rông, xã Ia Din

Đất ở nông thôn

23 lô (từ lô B5 đến lô B8 và từ lô B11 đến lô B29

5.486

2.468.700.000

1.3

Đường liên xã(từ quốc lộ 19 đi trạm xá Công ty TNHHMTV 72), xã Ia Nan

Đất ở nông thôn

3lô(từ lô A20 đến lô A22)

955,5

458.640.000

 

Tổng cộng

 

36

7.641,5

5.375.340.000

2. Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý;

3. Hình thức giao đất, loại đất giao, thời hạn giao và hình thức thu tiền:

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; Loại đất đấu giá: Đất ở đô thị, đất ở nông thôn; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: thu tiền một lần.

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của mỗi lô đất.

5.Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/12/2017 đến 16 giờ 00” ngày 28/12/2017 (trong giờ hành chính).

6.Thời gian nộp phiếu trả giá đấu giá: Ngày 26/12/2017 và đến 7 giờ 30 phút ngày 29/12/2017 (trong giờ hành chính)

7.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ; Từ 200 triệu đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ;

8.Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/12/2017 đến 11 giờ ngày 26/12/2017

Địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá phải trực tiếp xem tài sản bán đấu giá theo thông báo công khai đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Xem thực tế tại nơi có lô đất đấu giá và hồ sơ công khai các lô đất đấu giá tại:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Cơ

Địa chỉ : Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai

+ Trụ sở UBND Thị trấn Chư Ty, xã Ia Nan, xã Ia Din

+ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Địa chỉ: 176B Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

9.Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/12/2017 đến 16 giờ 00 ngày 26/12/2017 (trong giờ hành chính).

10.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

11.Ngày công bố giá đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29/12/2017

12.Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Hội trường UBND thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ.

13.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

14.Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

15.Địa điểm bán hồ sơ, bỏ phiếu trả giá tại hai nơi: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Cơ.

16.Thông tin liên hệ (để đăng ký và biết xem chi tiết):

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 176B Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339;

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Cơ.