Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Phú, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản:

a) 25 lô đất thuộc khu quy hoạch chợ nông thôn mới xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 2.761,8 m2 

Giá khởi điểm: 3.686.514.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm mười bốn ngàn đồng).

b) 46 lô đất thuộc khu TTHC xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 18.845,6 m2 

Giá khởi điểm: 2.596.926.150 đồng (Hai tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi sáu ngàn, một trăm năm mươi đồng).

c) 05 lô đất thuộc khu TTHC xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 1.513,8 m2

Giá khởi điểm: 222.528.600 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu, năm trăm hai mươi tám ngàn, sáu trăm đồng).

d) 49 lô đất thuộc khu TTHC xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 20.079,5 m2

Giá khởi điểm: 3.265.337.250 đồng (Ba tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi bảy ngàn, hai trăm năm mươi đồng).

Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn;

Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

(Đất được bán lẻ theo từng lô, có danh sách và giá khởi điểm từng lô kèm theo).

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

1) Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2) Bản sao CMND, Hộ khẩu, Giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản Photo kèm theo bản chính để đối chiếu;

3) Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá (Nộp đủ và đúng thời gian quy định);

+ 10% giá trị lô đất (đối với khu quy hoạch chợ nông thôn mới xã Tân Lập và khu TTHC xã Tân Hưng);

+ 05% giá trị lô đất (đối với khu TTHC xã Tân Hòa, Tân Lợi);

4) Phí tham gia đấu giá :

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000 

Thời gian phát hành, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày 04/05/2017 đến 10h00 ngày 06/06/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú.

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có thửa đất bán đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Thời gian: 8h30 phút ngày 09/06/2017;

Địa điểm: Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú;

(Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú, nơi có thửa đất bán đấu giá, UBND các xã: Tân Lập, Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Lợi. Đăng trên Đài Truyền thanh huyện Đồng Phú, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước 02 kỳ (ngày 04/05, 08/05/2017), đồng thời thông báo được đăng tải trên Website http://taisancong.vncủa Cục Quản lý Công sản; http://stp.binhphuoc.gov.vn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; http://binhphuoc.gov.vn của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.887.622