Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý Dự án huyện Đông Anh phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

1. Thông tin ô đất đấu giá:

(1) Các lô đất trong ô đất I-A1-TT1 thuộc dự án XD HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê: Tổng diện tích: 2.001m2 gồm 10 lô đất, diện tích các lô đất từ 183m2 đến 263,2 m2. Giá khởi điểm áp dụng chung với các lô đất: 8.200.000 đ/m2. (2) Các lô đất trong ô đất V-E1-TT3 thuộc dự án XD HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê: Tổng diện tích: 1.748,6 m2 gồm 08 lô đất, diện tích các lô đất từ 216m2 đến 234 m2. Giá khởi điểm áp dụng chung với các lô đất: 8.200.000 đ/m2. (3) Các lô đất trong ô đất I-A8b, I-A10.4 thuộc dự án XD HTKT khu đất để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương: Tổng diện tích: 1.375,6m2 gồm 09 lô đất, diện tích các lô đất từ 149,5m2 đến 153,8m2. Giá khởi điểm áp dụng chung với các lô đất: 16.400.000 đ/m2.

- Bước giá áp dụng chung với các lô đất: 200.000 đồng/m2.

2. Tổ chức xem xét thực địa: Ngày 07/3/2017.

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ 08h00 ngày ngày 03/3/2017 đến 11h00 ngày 10/3/2017 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/3/2017 đến 11h00 phút ngày 10/3/2017 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Trụ sở Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh - Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (trong khuôn viên Trụ sở UBND huyện Đông Anh).

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: (1) I-A1-TT1 Nguyên Khê: 09h00, ngày 11/3/2017; (2) I-A8b; I-A10.4 Tiên Dương: 08h00, ngày 11/3/2017; (3) V-E1-TT3 Nguyên Khê: 10h00, ngày 11/3/2017 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

* Thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh - Điện thoại: 043.8834630; Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia. Điện thoại: 043.7622620.