Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Đông Anh phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu X3 thôn Cổ Miếu, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh: Gồm 18 thửa đất, tổng diện tích: 2.065,4 m2, giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2, bước giá: 200.000 đồng/m2. Phí hồ sơ đấu giá: 200.000 đ/hồ sơ . Tiền đặt trước: 50.000.000 đ/thửa đất.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 27/9 đến ngày 12/10/2017 (giờ hành chính) tại Trụ sở: (i) Chi nhánh PTQĐ Đông Anh; UBND xã Thụy Lâm; Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc Gia và được in, tải tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đông Anh.

4. Thời gian, địa điểm thu phí hồ sơ và hồ sơ: Từ ngày 27/9 đến ngày 12/10/2017 (giờ hành chính) tại Trụ sở: Chi nhánh PTQĐ Đông Anh; UBND xã Thụy Lâm; Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc Gia hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia.

5. Thời gian, phương thức thu tiền đặt trước: Từ ngày 11/10 đến ngày 12/10/2017 (giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 191.315.6868.8668; Nội dung chuyển khoản: “…Tên người tham gia đấu giá …nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với …(số lượng thửa đất).... thửa đất thuộc khu X3 thôn Cổ Miếu, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”.

6. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: 08h00’, ngày 11/10 và 12/10/2017 tại khu đất đấu giá.

7. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 8h30’, ngày 15/10/2017 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND xã Thụy Lâm.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Đông Anh - ĐT: 0243.9654996. Hoặc Công ty Cổ phần Đấu giá Số 5 – Quốc gia – ĐT: 024.37622619.