Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Đoan Hùng ủy quyền như sau:

Đơn vị đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Vị trí 1: Khu Đồng Ao, thôn Xuân Áng, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ: gồm 02 ô đất (Ô số 03 và ô số 04)

- Diện tích: 175m2/ô đất. Giá khởi điểm: 850.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ/ô đất.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

2. Vị trí 2: Xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ: gồm 01 ô đất (Ô số 04)

- Diện tích: 150m2/ô đất. Giá khởi điểm: 1.200.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 36.000.000đ/ô đất.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

3. Vị trí 3: Xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ: gồm 02 ô đất (Ô số 08 và ô số 10)

- Diện tích: 110m2/ô đất. Giá khởi điểm: 1.400.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 31.000.000đ/ô đất.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

4. Vị trí 4: Khu Cống Bục, khu hành chính Tân Thịnh, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ: gồm 17 ô đất (Từ Ô số 01 đến ô số 17)

- Diện tích: 100m2 đến 145m2/ ô đất. Giá khởi điểm: 1.500.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: Từ 30.000.000đ đến 44.000.000đ/ô đất.

- Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ.

5. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đoan Hùng (Địa chỉ: TT Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ),

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 27/06/2018 tại UBND xã, thị trấn nơi có tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: ngày 25 và 26/06/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đoan Hùng và UBND TT Đoan Hùng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8h00’ ngày 30/06/2018 tại UBND thị trấn Đoan Hùng.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank – chi nhánh Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- UBND xã Chí Đám, xã Bằng Doãn, xã Nghinh Xuyên và TT Đoan Hùng.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đoan Hùng.