Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá Thuận Lý thông báo bán đấu giá tài sản do Cục THADS tỉnh BR-VT ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: QSD 12.380 m2 đất (đất trồng lúa) gồm các thửa đất số 2; 4; 5, tờ bản đồ số 8 và các thửa: 81;82;85;87, tờ bản đồ số 9, tọa lạc TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. GKĐ: 847.990.879 đồng. Tài sản do Cục THADS tỉnh BR-VT. Địa chỉ: 479 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT chuyển giao.

Điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ tại Trụ sở Công ty, tiền đặt trước vào số TK: 0081001248378 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời hạn quy định và một số giấy tờ khác.

Hạn chót đăng ký, xem hồ sơ, mua hồ sơ: Đến 16 giờ 00 phút, ngày 16/4/2018 tại Trụ sở Công ty.

Tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/4/2018  tại Trụ sở Công ty.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 84.000.000 đồng, nộp từ 8 giờ 00 phút, ngày 16/4/2018 đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/4/2018.

Trụ sở Công ty: Số 577 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT. Điện thoại: 0254.3737.969.