Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đan Phượng và Công ty cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá, như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tài sản bán đấu giá: Gồm 02 thửa đất “Lô A3 (A3-04); Lô A4 (A4-02) được đánh số trên bản đồ quy hoạch thuộc 2 lô đất (A3, A4) thuộc khu Vệ Lăng - Cây Sung, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

+ Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng/ m2. Bước giá: 200.000 đồng/m2.

+ Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01thửa đất.

+ Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ/ 01 thửa đất.

II. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, thăm thực địa, xét tư cách.

+ Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá: Từ 08h00’, ngày 04/12/2017 đến hết 16h30’, ngày 21/12/2017 tại Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng và UBND xã Song Phượng.

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Trung tâm PTQĐ huyện Đan Phượng từ ngày 19/12/2017 đến ngày 21/12/2017 (Trong giờ hành chính).

+ Thời gian nộp hồ sơ, tiền phí: Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 21/12/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng, UBND xã Song Phượng (trong giờ hành chính).

+ Thời gian xem xét ngoài thực địa tài sản bán đấu giá: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 21/12/2017 tại khu Vệ Lăng – Cây Sung, xã Song Phượng.

+ Xét tư cách khách hàng: 22/12/2017.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 30 phút,  ngày 23 tháng 12 năm 2017.

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Song Phượng.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ tại:

- Trung Tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. ĐT: 024.33.637.264;

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. P612, N4A, Khu đô thị Trung Hòa

Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.625.44211.