Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

1. Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

1.1 Tài sản đấu giá.

Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 32 bộ bản đồ địa chính thị trấn Đạ Mri (Hội trường Tổ dân phố 2, thị trấn Đạ M’ri):

- Diện tích: 142 m2;

- Loại đất: Đất ở đô thị;

- Tài sản trên đất: không;

1.2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá.

Giá khởi điểm của tài sản: 693.528.000 đồng (Sáu trăm chín ba triệu, năm trăm hai mươi tám ngàn đồng).

1.3. Nơi có tài sản đấu giá: Thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 09/01/2018 (trong giờ hành chính) tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Thời gian, địa điểm thao khảo hồ sơ: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 09/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 09/01/2018 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: Từ 10% đến 15% giá khởi điểm của tài sản.

* Lưu ý: Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào ngày 09/01/2018 đến 10/01/2018 theo số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ngoài thời gian trên khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào thời gian khác thì phải có sự thỏa thuận với Trung tâm.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 09/01/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng - Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng; Số điện thoại: 02633.820.282 – 0972 729 100).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/01/2018.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Phòng Tài chính- Kế Hoạch huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.