Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau: