Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M gar, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M gar, Đắk Lắk - ảnh 1