Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam (SASC) thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Cần Giuộc chuyển giao như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Tài sản bán đấu giá:

1. Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 38, tờ bản đồ số 01, diện tích 614 m2, tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc.Giá khởi điểm: 400.480.000 đồng.Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng.

2. Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 153, tờ bản đồ số 05, diện tích 123 m2, tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc.Giá khởi điểm:209.592.000 đồng.Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.

3. Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 193, tờ bản đồ số 17, diện tích 555,5 m2, tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.Giá khởi điểm: 1.814.818.000 đồng.Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng.

4. Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 315 (pcl), tờ bản đồ số 12, diện tích 187,6 m2, tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.Giá khởi điểm: 431.480.000 đồng.Tiền đặt trước: 43.000.000đ.

5. Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 3161, tờ bản đồ số 02, diện tích 1.015 m2, tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Giá khởi điểm: 1.729.560.000 đồng.Tiền đặt trước: 170.000.000 đồng.

6. Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 7544, tờ bản đồ số 04, diện tích 122 m2, tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.Giá khởi điểm:166.042.000đ. Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng.

Phí tham gia đấu giá: Tài sản có giá khởi điểm ( GKĐ) từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/ hồ sơ. GKĐ từ trên 200 triệu đến 500 triệu đồng: 200.000đồng / hồ sơ. GKĐ trên 500 triệu đồng: 500.000đồng/ hồ sơ.

Thời gian tham khảo hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 28/3/2017.

Thời gian xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 29/3/2017.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt trước: ngày 28/3/2017.

Thời gian đấu giá: ngày 31/3/2017. Cụ thể: tài sản (TS) 1: 8 giờ 30 phút; TS 2: 9 giờ 00 phút; TS 3: 9 giờ 30 phút; TS 4: 10 giờ 00 phút; TS 5: 10 giờ 30 phút; TS 6: 11 giờ 00 phút.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giuộc.

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết về tài sản và có nhu cầu tham khảo hồ sơ, đăng ký, nộp tiền đặt trước liên hệ tại:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Địa chỉ: số 38 Đường Nguyễn Thái Bình – TT. Cần Giuộc – Huyện Cần Giuộc.

Điện thoại: 072 3874251

2. Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và tư vấn Miền Nam (SASC).

Địa chỉ: 354/31 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.62907376.